6 grudnia 2022

Kozak Wojan

Nieruchomości

Związki zawodowe

www.kreciarobota.com.pl drewniane deski do krojenia Wydruk i produkcja vlepek na zamówienie w drukarni Booklet - vlepy pocięte na sztuki

Powstanie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to druga połowa XIX wieku. Grupa społeczna rodząca się tam była bardzo liczna, składała się głównie z napływowej ludności, która wędrowała ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy.

Powstawały wówczas kopalnie i huty, w których pracowały tysiące robotników. Ta ogromna rzesza ludzi zaczęła tworzyć związki zawodowe, domagała się przestrzegania swoich praw pracowniczych.

Dynamiczny proces powstawania związków przerwała II wojna światowa. Niestety nie udało się później reaktywować tych pierwszych, macierzystych związków zawodowych i powstał tylko jeden centralnie kierowany.

Dopiero w 1980 roku powstał najliczniejszy, bo liczący około 10 mln członków Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność”. Na jego wzór powstawały też związki w konkretnych branżach przemysłowych czy społecznych.

Obecnie istnieje wiele drobnych związków zawodowych, które działają tylko na gruncie swojego zakładu pracy. Zapoczątkowany w XIX wieku ruch związkowy ma już niewiele wspólnego z tymi dzisiejszymi.