25 maja 2024

Kozak Wojan

Nieruchomości

Choroby układu krążenia

deskaprojekt.pl fizjoterapeuta poznan

Choroby układu krążenia, to choroby dotyczące przede wszystkim pracy serca, tętnic i żył inaczej są to choroby układu sercowo-naczyniowego. Diagnozowaniem oraz leczeniem chorób z tej grupy zajmują się: kardiolodzy, chirurdzy naczyniowi, kardiochirurdzy jak również neurolodzy oraz reumatolodzy. Co prawda najściślej związani są kardiolodzy, niemniej jednak dwie pozostałe specjalizacje często są powiązane. Choroby układu krążenia mogą być wrodzone, czyli takie, z jakimi człowiek się rodzi. Nierzadko choroby te są dziedziczone genetycznie, ale również są chorobami nabytymi.

W związku z tym, że w Polsce pięćdziesiąt procent zgonów dotyczy właśnie chorób układu krążenia mówi się, że są one chorobami cywilizacyjnymi. Jak w przypadku każdej choroby, im szybciej zdiagnozowana, tym lepiej dla pacjenta, a leczenie zdecydowanie łatwiejsze dla lekarza. Do chorób układu krążenia możemy zaliczyć: miażdżycę, niedokrwienie serca, wady serca, choroby wsierdzia, osierdzia, nowotwory, niewydolność, nadciśnienie tętnicze, choroby aorty, choroby tętnic, zakrzepicę czy choroby mikrokrążenia. Każda z wymienionych chorób jest zagrożeniem dla życia,jeśli jest nieleczona. W niektórych przypadkach leczeniem jest zabieg chirurgiczny, w innych zaś jest to leczenie środkami farmakologicznymi najczęściej jest prowadzone one dożywotnio.

Najgorszą dla pacjenta diagnozą jest ta postawiona przez niego samego, co niestety jest bardzo często spotykane wówczas choroba postępuję, obciążane są kolejne narządy a pacjent odwleka z wizytą u właściwego specjalisty.