22 czerwca 2024

Kozak Wojan

Nieruchomości

Mała elektrownia wodna

meble kuchenne

Istnieje wiele odnawialnych źródeł energii, a korzystanie z nich na ogół uznawane jest za ekologiczne. Do tego typu źródeł możemy zaliczyć elementy świata, który na co dzień nas otacza, jak słońce, wiatr czy wodę. Właśnie ten ostatni czynnik wykorzystywany jest do pozyskiwania energii przy tworzeniu małej elektrowni wodnej.

Co kryje się pod tym terminem? W Polsce jest to taka elektrownia wodna, która posiada moc zainstalowaną poniżej 5 MW. Podobne kryterium mocy stosowane jest także w niektórych krajach Europy zachodniej. Tymczasem w większości państw należących do Unii Europejskiej kryterium to jest nieco wyższe – mała elektrownia do taka o mocy do 10 MW.

Z kolei w krajach skandynawskich, Szwajcarii oraz Włoszech elektrownia musi mieć moc do 2 MW, by móc nazwać ją „małą”. Właściciele tego typu elektrowni uzyskują certyfikat wytworzenia tak zwanej zielonej energii. Ze względu na wykorzystywanie środowiska przyrodniczego, małe elektrownie wodne uznawane są za ekologiczne.

W ogólnym rozrachunku okazuje się jednak, że ich działanie posiada zarówno zwolenników, jak i przeciwników, znajdujących w ich funkcjonowaniu negatywny wpływ na środowisko.