Jak powstają polimery biodegradowalne?

Jak powstają polimery biodegradowalne?

16 grudnia 2018 Wyłącz przez Dominik
www.1410grunwald.com.pl http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-wody tabletki solne do uzdatniania wody

Niektóre tworzywa sztuczne ulegają naturalnemu rozkładowi przez bakterie i grzyby. Polimerami biodegradowalnymi nazywamy tworzywa sztuczne powstałe w procesie polimeryzacji mające właściwość biodegradacji, czyli rozkładu biologicznego. Takie tworzywa są całkowicie przetwarzane przez mikroorganizmy na dwutlenek węgla, wodę i humus.

Polimer za biodegradowalny uważa się w przypadku, gdy w całości ulega rozkładowi przez bakterie i grzyby obecne w glebie lub w wodzie w ciągu 6 miesięcy. Tworzywa biodegradowalne są wytwarzane z surowców odnawialnych takich jak cukry pochodzące z kukurydzy albo z surowców petrochemicznych. Można je przetwarzać przy wykorzystaniu większości standardowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Większość tworzyw sztucznych ulegających biodegradowalności należy do klasy poliestrów, choć kilka uzyskiwanych jest z innych materiałów takich jak np. modyfikowana skrobia. Przykładami polimerów biodegradowalnych są m.

in. poli(kwas mlekowy), polihydroksymaślan (PHB), polikaprolakton (PCL), poliglikolid (poli(kwas glikolowy, PGA), polihydroksyalkanolany (PHA), modyfikowany PET, modyfikowana skrobia.