6 grudnia 2022

Kozak Wojan

Nieruchomości

Stocznia Marynarki Wojennej

www.archiwum.malopolska.pl https://taskoprojekt.com.pl/ sztandar.info

Jednym z upadających obecnie zakładów stoczniowych w Polsce jest Stocznia Marynarki Wojennej, która znajduje się w Porcie Gdynia. Stocznia ta została utworzona w 1922 roku i jest obecnie najstarszą funkcjonującą stocznią polską. Historia stoczni sięga 1922 kiedy to założono pierwszy oddział w Pucku.

Była to pierwsza stocznia, którą założono na terenach niepodległej Polski. Stocznia zajmowała się głównie remontami statków, dopiero w dalszym planie było stworzenie warunków do produkcji nowych okrętów. Stało się to możliwe dopiero po stworzeniu odpowiedniej infrastruktury (wyposażenie początkowo obejmowało jedynie dwie barki warsztatowe i dźwig torowy).

Po przeniesieniu portu wojskowego z Pucka do Gdyni przeniesiono również stocznię, a w niej rozpoczęła się intensywna praca nad budową nowych okrętów. W latach 30. zwodowano m.

in. trzy minowce, trzy holowniki i bazę nurków. Współcześnie Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni jest, podobnie jak wiele innych stoczni polskich, w stanie likwidacji.

Po wieloletnich staraniach o przywrócenie do dawnych lat świetności (co łączyło się również z np. wstrzymaniem pensji dla pracowników) nie udało się odżegnywać w nieskończoność zbliżającego się bankructwa spółki.