Przemysł społeczny

28 stycznia 2019 Wyłącz przez Dominik
www.zyjsamcznieizdrowo.pl dziedziczenie firmy a podatki

Przemysł społeczny to nic innego jak tworzenie miejsc pracy dla ludzi.

Przemysł ten jest w każdym kraju w każdej gospodarce i jest bardzo ważny.

Nie ma państwa, któremu zależałoby na wysokim stopniu bezrobocia, ponieważ byłoby to nielogiczne.

Każdy pracujący obywatel to pieniądze, które wpływają do budżetu państwa poprzez dziedziczynie firmy a podatki.

W większości wygląda to w ten sposób, że im wyższe zarobki tym wyższy stopień opodatkowania, ale to wszystko zależy od indywidualnie prowadzonej polityki.

Można powiedzieć, że między państwem a przedsiębiorcami zachodzi pewien rodzaj handlu wymiennego, pracodawca daje miejsce pracy obywatelom, którzy są legalnie zatrudnieni natomiast państwo w różnych sytuacjach dofinansowuje stanowiska pracy.

Niestety w Polsce coraz więcej przedsiębiorców szuka oszczędności, przez co zatrudniają pracowników nielegalnie a co za tym idzie żaden procent wynagrodzenia pracownika nie trafia do budżetu państwa, niestety takie praktyki stosowane są coraz częściej a to wszystko przez luki w prawie oraz brak uczciwości.