Praktyka czyni mistrza

Praktyka czyni mistrza

27 stycznia 2019 Wyłącz przez Dominik

Studiowanie to nie tylko nauka teoretyczna, ale przede wszystkim dążenie do tego, aby wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyczny sposób. Z tego powodu tak istotna na każdej dobrej uczelni jest współpraca z komercyjnymi firmami z interesującej nas branży. Tylko w ten sposób możemy zdobyć aktualną i przydatną w życiu zawodowym wiedzę.

Ponadto rozwiązanie to pozwala na szybsze i łatwiejsze wejście na rynek pracy. Czy wszystkie praktyki są godne naszej uwagi? Warto dokładnie przeanalizować system praktyk i staży oferowanych przez naszą uczelnię, a w skrajnych wypadkach zadbać o to, aby samemu taką sobie zorganizować. Trzeba bowiem podkreślić, iż nie wszystkie uczelnie wyższe oferują praktyki w trakcie trwania studiów.

Tylko na dobrych uczelniach są one obligatoryjne! Podczas wybierania praktyk nie należy kierować się wyłącznie korzyściami materialnymi lub łatwością ich ukończenia, ale przede wszystkim tym, co one nam oferują w kontekście zdobywania doświadczenia zawodowego.