Nie zmarnuj szansy!

Nie zmarnuj szansy!

19 lutego 2019 Wyłącz przez Dominik
www.fundacjamarszzebry.pl

Edukacja na uczelniach wyższych nie jest obligatoryjna, podobnie jak edukacja osób powyżej osiemnastego roku życia. Z tego właśnie powodu o wiele łatwiej zostać skreślonym z listy studentów.

W jakiej sytuacji dochodzi do usunięcia studenta z listy? Przede wszystkim należy oddzielić tutaj kwestie naukowe od dyscyplinarnych. W przypadku słabych wyników w nauce, tzn.

student nie zdobył odpowiedniej liczby punktów ECTS przewidzianych dla danego semestru, może być automatycznie skreślony z listy. Szczegółowe reguły w tym zakresie są określone w regulaminie studiów, do którego mają dostęp wszystkie zainteresowane osoby.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku niezaliczenia przedmiotu powtarzanego. Wówczas student może być przywrócony do kontynuowania nauki na uczelni tylko za zgodą rektora.

W trakcie studiów tylko kilka takich szans się dostaje i nie można ich zmarnować. Jeśli mamy spore zaległości w nauce, warto skorzystać z urlopu dziekańskiego i nadrobić zaległości w problematycznych przedmiotach.