25 maja 2024

Kozak Wojan

Nieruchomości

Jak zdobyć doświadczenie zawodowe w czasie studiów?

www.26lo.waw.pl Studia I stopnia

Niektórzy uważają, że studia są czasem nauki i pisania prac, a nie czasem na zdobywanie zawodowego doświadczenia. Jednakże wydaje się, że to coraz bardziej staromodne podejście i tak naprawdę w czasie studiów coraz więcej osób całkiem energicznie zmierza do tego, aby się jak najwięcej nauczyć w praktyce. Naturalnie w grę wchodzi wiele ograniczeń z tym związanych. Przede wszystkim osoby studiujące dziennie nie mają realnych możliwości zdobywania doświadczenia, ponieważ większość firm, które dawałaby im taką możliwość nie pracuje w weekendy.

Dlatego osoby studiujące w dni robocze zazwyczaj dorabiają w handlu lub w gastronomii, ewentualnie poprzez telepracę, jednakże są w dużym stopniu odcięte od opcji staży czy praktyk u liderów poszczególnych branż na lokalnym rynku. W innym położeniu są naturalnie ci studenci, którzy uczą się w trybie niestacjonarnym, a więc po prostu zaocznie. Mają oni możliwość korzystania z ogromnych możliwości zapewnianych przez rynek pracy. Mogą zwyczajnie pracować w tygodniu, weekendy poświęcając na uczelniane zjazdy.

Takie rozwiązanie jest wybierane przez całkiem sporo grono osób, które równolegle uczą się i zdobywają kolejne doświadczenia, a czasami robią już regularną karierę w strukturach danego przedsiębiorstwa. Inną opcją są praktyki i staże studenckie, które często mają związek z akademickim obowiązkiem. Trzeba je zaliczyć, aby uzyskać pozytywną ocenę semestralną. Perspektywy uzyskania ciekawych i cennych doświadczeń w takich przypadkach są niestety ograniczone.

Wiele pomysłów na pracę w czasie studiów – weekendy, a może telepraca? Jeśli chodzi o pracę weekendową, która nie ma związku z gastronomią i pracą w sklepach, istnieją też pewne inne możliwości. Należy tu wskazać chociażby pracę w mediach lub przy różnego rodzaju projektach artystycznych i kulturalnych, które często mają miejsce właśnie w weekend. To ciekawa szansa na poznanie specyfiki różnych branż i nie sposób dystansować się od takich rzeczy. Szczególnie gdy odbywane studia mają realny związek z taką sferą aktywności.

Warto mieć to na uwadze i zdecydować się na taką pracę, jaka będzie łatwa do pogodzenia ze studiami i będzie miała z nimi jakiś związek. Chyba że student chce ją traktować jako całkowitą odskocznię od akademickiej codzienności. Nieco wcześniej była mowa o telepracy jako o jednym ze sposobów na zarabianie w czasie odbywania studiów. Ta opcja stopniowo zyskuje uznanie i nie jest już kojarzona wyłącznie z matkami na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

Dziś stało się jasne, że można zdalnie pracować i nieźle zarabiać, wykonując chociażby działania związane z marketingiem czy copywritingiem. Coraz częściej zdalnie da się pracować również na helpdesku, na co pozwalają odpowiednie narzędzia oraz programy funkcjonujące w oparciu o internet.