23 lutego 2024

Kozak Wojan

Nieruchomości

Dane kontaktowe do rodziców lub opiekunów dziecka

Greyhound Candle

Kiedy twoje dziecko wyjeżdża samo na wakacje musisz koniecznie zadbać o kilka podstawowych kwestii dotyczących jego bezpieczeństwa. Podstawą jest tutaj zadbanie o to, by wakacyjni opiekunowie mieli kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

Do dokumentów osobistych swojego dziecka dołącz podstawowe dane kontaktowe do siebie oraz do drugiego z rodziców. Koniecznie muszą to być numery telefonów.

Najlepiej jeżeli będą to zarówno numery prywatne jak i służbowe. Dołącz także adres zamieszkania oraz adres miejsca pracy.

W sytuacji np. choroby czy wypadku dziecka wakacyjni opiekunowie będą zawsze mieli kilka alternatywnych dróg kontaktu z rodzicami czy odwiezienia dziecka do rodziców.

Zadbaj też o to, by dziecko numery kontaktowe do rodziców miało zawsze przy sobie, nie tylko wpisane w pamięć telefonu. W tym celu możesz dać dziecku specjalną bransoletkę lub zawieszkę na szyję.

Takie gadżety możesz kupić lub też przygotować samodzielnie.